Phụ kiện mỏ hàn WP26

Thương hiệu: Chưa cập nhật | #mo_han_TIG_WP26, #mỏ_hàn_TIG_WP26, #TIG_WP26, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

- Trọn bộ đầy đủ phụ kiện mỏ TIG WP26

   + Chuôi hàn

   + Tay hàn TIG

   + Chụp nhựa

   + Kẹp kim

   + Thoát khí

   + Chụp sứ

- Trọn bộ đầy đủ phụ kiện mỏ TIG WP26

   + Chuôi hàn

   + Tay hàn TIG

   + Chụp nhựa

   + Kẹp kim

   + Thoát khí

   + Chụp sứ