Tin tức - Blog

Tháng 12 năm nay, miền Bắc lạnh hơn mọi năm

Tháng 12 năm nay, miền Bắc lạnh hơn mọi năm

27/02/2019

Những ngày cuối tháng 11, bão số 4 có tên quốc tế là Sinlaku đã đổ bộ vào các tỉnh nam Trung Bộ gây ra một đợt lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định.

Sang tháng 12, các tỉnh miền Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ chính của mùa Đông nên các đợt không khí lạnh có khả năng được tăng cường liên tục, duy trì nhiệt độ trung bình trong tháng ở mức rét. Theo đó, đợt rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C) đầu tiên trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc xảy ra vào thời kỳ đầu đến giữa tháng 12.

 - 1

Đợt rét đậm đầu tiên trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc xảy ra vào thời kỳ đầu đến giữa tháng 12

Về nhiệt độ

Nhiệt độ trung bình tháng tại Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn khoảng từ -0,5 đến -1 độ C.

Tại khu vực Trung Bộ, ở phía Bắc có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn trong khoảng từ -0,5 đến -1 độ C.

Ở phía nam khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn khoảng từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn trong khoảng từ 0,5 đến 1 độ C.

Nhiệt độ trung bình tháng 12 tại một số địa điểm đặc trưng trên phạm vi toàn quốc như sau: Sơn La 14 – 15 độ C, Hà Nội và Hải Phòng 17 – 18 độ C, Thanh Hóa và Vinh 17,5 – 18,5 độ C, Huế 20 – 21 độ C, Đà Nẵng 21,5 – 22,5 độ C, Nha Trang 24,5 – 25,5 độ C, Buôn Ma Thuột 21- 22 độ C, Châu Đốc 25,5 – 26,5 độ C.

Về lượng mưa

Lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, với chênh lệch lượng mưa tháng so với lượng mưa trung bình tháng dao động khoảng từ -15 đến 15%.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ, ngoại trừ một số nơi ở phía Bắc ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, tổng lượng mưa ở khu vực khác tại Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai lượng mưa tháng cao hơn từ 20 đến 40%.

Khu vực Tây Nguyên có lượng mưa trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với chuẩn sai lượng mưa tháng dao động trong khoảng từ -15 đến 15%.

Khu vực Nam Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ trên với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai lượng mưa tháng cao hơn từ 20 – 40%.

Theo báo tuoite24h.org

Bình luận (0)

Viết bình luận :