phụ kiện mỏ hàn TIG QQ150

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

- Trọn bộ đầy đủ phụ kiện mỏ TIG QQ150

   + Chuôi hàn

   + Tay hàn TIG

   + Vòng đệm

   + Kẹp kim

   + Thoát khí

   + Chụp sứ

- Trọn bộ đầy đủ phụ kiện mỏ TIG QQ150

   + Chuôi hàn

   + Tay hàn TIG

   + Vòng đệm

   + Kẹp kim

   + Thoát khí

   + Chụp sứ