Phụ kiện súng cắt plasma AG60 (CUT 60)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

Phụ kiện súng cắt plasma AG60 (CUT 60) gồm

- Tay cắt AG60

- Điện cực

- Miệng phun

- Sứ bảo vệ 

Phụ kiện súng cắt plasma AG60 (CUT 60) gồm

- Tay cắt AG60

- Điện cực

- Miệng phun

- Sứ bảo vệ