Phụ kiện súng cắt plasma P80 (CUT 80)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

Phụ kiện súng cắt plasma P80 (CUT 80) gồm

- Tay cắt P80

- Điện cực

- Vòi phun

- Điện cực 

- Bánh dẫn hướng

Phụ kiện súng cắt plasma P80 (CUT 80) gồm

- Tay cắt P80

- Điện cực

- Vòi phun

- Điện cực

- Bánh dẫn hướng