Phụ kiện súng cắt plasma PT31 (CUT 40)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

Phụ kiện súng cắt plasma PT31 (CUT 40) gồm

- Tay cắt PT31

- Điện cực

- Miệng phun

- Sứ chia khí

- Sứ bảo vệ 

Phụ kiện súng cắt plasma PT31 (CUT 40) gồm

- Tay cắt PT31

- Điện cực

- Miệng phun

- Sứ chia khí

- Sứ bảo vệ