Súng cắt Plasma PT31 ( CUT 40)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

- Sử dụng cho máy cắt plasma có dòng cắt từ 40A-50A

- Súng có kích thước 4 mét và 8 mét để phù hợp nhu cầu sử dụng

- Sản phẩm chất lượng tốt, bền và đẹp

- Thiết kế dạng module dễ dàng thay thế khi hỏng

- Ứng dụng cắt vật liệu dày đến 5mm

- Sử dụng cho máy cắt plasma có dòng cắt từ 40A-50A

- Súng có kích thước 4 mét và 8 mét để phù hợp nhu cầu sử dụng

- Sản phẩm chất lượng tốt, bền và đẹp

- Thiết kế dạng module dễ dàng thay thế khi hỏng

- Ứng dụng cắt vật liệu dày đến 5mm